MANUAL

1.  Que és Suppanel?

2.  Menús i llista de Panells

 

MENÚ PRINCIPAL:

3.  Modes Usuari i Expert

4.  Crear, Reanomena, Copia Panell

5.  Compartir Panell i Còpia de Seguretat

6.  Opcions

7.  Modes Execució / Disseny

8.  Pantalla Gran

 

MENÚ DISENY: 

 10.  Afegir un nou Control

10.1 Estàtic

10.2 Associat a Variable

10.3 Polsadors

10.4 Estats amb Alarma

10.5 Trend

10.6 Connexió

11. Selecció de Control

12. Posició i Tamany del Control

13. Propietats del Control

14. Execució en segon pla

15. Desfer / Refer

16. Copiar / Enganxar Control

17. Propietats del Panell

18. Llista de Controles

 

MODE EXECUCIÓ: 

30. Escriptura de Valors

31. Esborrar canals del control Trend

 

==========================================================================================================================

1.  Que és Suppanel?

Suppanel és una aplicació per Android que permet crear panells de supervisió de tipus SCADA / HMI en el mateix dispositiu sense necessitat d'un editor extern. Els panells són creats situant controls a la pantalla, ajustant la seva posició i tamany i modificant les seves propietats.

 

2. Menús i llista de Panells

Hi ha dos menús laterals, el menú de l'esquerra és el principal i pot ser desplegat fent clic en la icona de la cantonada superior esquerra de la pantalla.

El menú de la dreta és el menú per a les operacions de disseny i accessible només si el panell està en mode Disseny. Es desplega fent clic en la icona de la part superior dreta de la pantalla.

Per obrir un panell fer clic en el centre de la barra superior, una llista dels panells disponibles es desplegarà. 

 

3. Modes Usuari i Expert

Hi ha dos nivells d'operació, Mode Usuari i Mode Expert. Per modificar, crear o eliminar els panells cal canviar a mode Expert. És possible protegir el mode Expert amb una contrasenya.

  

4.  Crear, Reanomena, Copia Panell

Per crear un nou panell buit utilitzar l'opció del menú principal Nou Panell, per canviar el nom del panell obert utilitzi Canviar el Nom, per fer una còpia del panell actual amb un altre nom faci servir Desar Panell com.

 

5.  Compartir Panell i Còpia de Seguretat

Utilitzeu Compartir Panell al menú principal per compartir un panell amb altres usuaris de Suppanel. El panell hauria de funcionar en l'altre dispositiu Android sempre que l'equip(s) conectat sigui accessible a través de la mateixa IP / Hostname i que el panell no utilitzi imatges d'una galeria externa, en aquest últim cas les imatges han de ser compartides separadament i les propietats ajustades al nou emplaçament de les imatges.

És molt recomanable utilitzar Compartir Panell per fer còpia de seguretat dels panells, per exemple guardant-los en l'emmagatzematge en el núvol o com a arxiu adjunt en un correu electrònic. Si alguna vegada l'aplicació es desinstal·la i es torna a instal·lar probablement necessitarà restaurar els panells amb les còpies guardades.

 

6.  Opcions

Opcions al menú principal permet canviar:

Contrasenya per Mode Expert, permet definir una contrasenya per entrar en mode Expert, és opcional. Tenir en compte que l'única manera reiniciar una contrasenya oblidada és el desinstal·lar i reinstal·lar l'aplicació.

Opcions de So, per seleccionar el so i la vibració opcional per a les notificacions d'alarma.

Certificats OPC UA, permet canviar el nom comú dels certificats usats per la connexions segures OPC UA.

Altres opcions.

 

7.  Modes Execució / Diseny

Seleccioneu Mode Disseny per modificar el panell obert. Seleccioneu Executar Panell per tornar al mode d'execució normal.

 

 8. Pantalla Gran

Utilitzeu l'opció de menú Gran Pantalla per amagar la barra superior i fer que el panell ocupi gairebé tota la pantalla, el menú de l'esquerra es pot mostrar també en Mode d'Execució lliscant el dit des de la vora esquerra de la pantalla. Per tornar a mostrar la barra superior premeu el botó de retrocés.

 

10. Afegir un nou Control

Seleccioneu

10.1 Estàtic

Són els controls que no estan associats a variables, la seva funció és només informativa o decorativa.

 

10.2 Associat a Variable

Aquests són els controls que mostren el valor de la variable associada (tag) en xifres o en representació de text o amb una agulla indicadora o un indicador de nivell, també poden opcionalment reescriure el valor.

 

10.3 Polsadors

Amb aquests controls, és possible fer que la variable associada canviï entre dos valors, o augmentar / disminuir o escriure un valor preestablert.

 

10.4 Estats amb Alarma

Aquests controls associen textos o imatges prefixades amb una condició de comparació amb el valor de la variable associada, això permet per exemple el construir interruptors o seleccions en el qual usuari pot veure i escollir fins a entre 10 estats diferents.

Certs estats poden ser declarats com a condició d'Alarma. Si l'Alarma es dispara es mostarà a la barra de notificacions del dispositiu Android, opcionalment amb so i vibració. Serà igualment registrada en un registre d'Alarmes accessible al menú principal.

 

10.5 Trend

El control Trend pot mostrar gràficament l'evolució de fins a 5 variables durant com a màxim els últims 120 minuts.

 

10.6 Connexió

Aquests controls són el mitjà amb el qual els altres controls comuniquen amb els equips connectats. És possible tenir més d'una connexió en un mateix panell.

 

11. Selecció de Control

Hi ha dues maneres de seleccionar un control, fent click a sobre o seleccionant-lo en la Llista de Controls al menú de la dreta. El control Back Image només pot ser seleccionat en la Llista de Controls.

Per a deseleccionar un control fer clic en una zona en la qual no hi hagi control o utilitzar l'opció del menú Anul·lar Selecció.

Un control es posa davant de tots quan és seleccionat i torna a la seva posició original quan perd la selecció.

L'ordre dels controls es pot canviar amb les opcions del menú Posar Davant i Enviar al Fons.

Un control ocult sota d'un altre pot ser seleccionat mantenint el clic uns segons sobre el control que el cobreix.

 

 

12. Posició i Tamany del Control

Un control pot ser desplaçat seleccionant-lo i arrossegant-lo.

Per canviar el tamany desplaçar un dels 8 quadradets al voltant del seu perímetre.

Un control pot ser forçat a mantenir-se quadrat seleccionant l'opció Quadrat a la categoria Tamany i Posició de les propietats del control.

Per evitar que un control sigui desplaçat o canviat de tamany seleccionar Immobilitzar al menú de la dreta.

La posició i la tamany dels controls s'ajusten a una quadrícula invisible de 4x4 unitats que ajuda a encaixar els controls més fàcilment. Per desplaçar o redimensionar el control amb un pas més petit modificar manualment les dimensions a la categoria Tamany i Posició de les propietats i immediatament Immobilitzar el control.

 

13. Propietats del Control

Per accedir a les propietats del control seleccionat fer doble clic sobre el mateix o escollir Propietats del Control al menú de la dreta.

Les propietats del control estan organitzades per categories que poden ser expandides o reduïdes individualment, les modificacions fetes dins d'una categoria poden ser anul·lades amb el botó Desfer. Les modificacions poden ser igualment anul·lades després de tancar la pantalla de propietats amb l'opció del menú de la dreta Desfer.

 

14. Execució en segon pla

Els controls Image States, Text States i Trend disposen d'una opció Execució en segon pla dins de les seves propietats.

Per als controls Image States i Text States si aquesta opció és seleccionada el control farà notificacions d'alarma encara que Suppanel no sigui l'aplicació activa o fins i tot si la pantalla està apagada. Això només es complirà si almenys un estat és definit com Alarma si no l'opció no tindrà cap efecte.

Per al control Trend, l'opció Execució en segon pla permet al control seguir registrant l'evolució de les variables encara que Suppanel no sigui l'aplicació en primer pla o la pantalla s'apagui.

Una icona es mostrarà a la barra de notificacions si el panell actiu passa a segon pla amb almenys un control amb l'opció Execució en segon pla activa.

L'ús d'aquesta opció augmentarà el consum de bateria i el volum de dades transferides.

 

15. Desfer / Refer

Amb aquestes opcions del menú fins a 30 operacions poden ser desfetes i refetes, la història d'operacions no es perd quan es canvia de mode disseny a execució o viceversa.

 

16. Copiar / Enganxar Control

El control seleccionat pot ser copiat o retallat i posteriorment enganxat en el mateix panell o en un altre.

 

17. Propietats del Panell

Amb aquesta opció del menú es pot seleccionar el següent:

El Color de fons del panell.

Període d'actualització, és l'interval de temps entre les actualitzacions del valor de les variables mostrades. No afecta al control Trend que te el seu propi període a les seves propietats.

L'opció Mantenir pantalla encesa fa que la pantalla es mantingui encesa amb el panell en mode execució.

 

 

18. Llista de Controls

Mostra la llista de controls del panell.

 

30. Escriptura de Valors

Als controls amb l'opció Escriptura activada a les seves propietats i també per als controls Polsadors, l'usuari pot escriure un nou valor fent doble clic o fent un clic mantingut segons el que s'hagi seleccionat a Opcions del menú principal.

 

31. Esborrar canals del control Trend

Al control Trend, el gràfic dels canals pot ser esborrat fent doble clic o fent un clic mantingut segons el que s'hagi seleccionat a Opcions del menú principal.